Drogi Kliencie,
poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny i na kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz znajdziesz tu wszystkie informacje wymagane prawem w tym w szczególności do czego masz prawo w świetle obowiązujących przepisów dot. danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest Spółka „TOP 2 FABRYKA C.  S.A”  siedzibą w Łódź, przy ul. Wróblewskiego, 94-103 Łódź (dalej zwane e-lektrosklep.com), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-łódzkie, numerem KRS 0000402547, o numerze NIP 727-188-37-94 , o numerze REGON 471462690.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe klientów i osób korzystających z naszej witryny e-lektrosklep.com, które są podawane i pozostawiane przez klientów w ramach korzystania z usług e-lektrosklep.com.

Są to, przede wszystkim, dane niezbędne do realizacji zamówień w sklepie e-lektrosklep.com, w tym niezbędne do komunikacji z zamawiającym, realizacji wysyłki towaru do klienta oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych. Dane te, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres IP, a także przetwarzamy dane, które odwiedzający lub klient pozostawia w ramach poruszania się po naszej witrynie, czyli te, które są pozostawiane w tzw. plikach cookies.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem sklepu e-lektrosklep.com jest bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na wszystkich stronach sklepu e-lektrosklep.com odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym stosownym certyfikatem, którego ważność możesz sprawdzić w swojej przeglądarce (zazwyczaj ikonka kłódki) Dane osobowe klientów e-lektrosklep.com są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

4. Zmiana polityki prywatności

e-lektrosklep.com zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości e-lektrosklep.com może, a czasem będzie musiało, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie sklepu e-lektrosklep.com i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających na zgodę na nową treść. e-lektrosklep.com przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania  danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

5. Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych sklepu e-lektrosklep.com, prosimy o kontakt pod adresem email: kontakt@e-lektrosklep.com.